Rozvoj lidských zdrojů

Nabízíme teambuildingové služby.

Nejčastější témata a okruhy, pro které šijeme naše teambuildingové služby na míru:

– Spolupráce a spolupráce v týmu
– Řešení komplikovaných a krizových situací v týmu
– Sdílení zodpovědnosti
– Komunikace v týmu
– Rozvoj týmu
– Rozvoj neformálních vztahů v týmu

Naše programy jsou vhodné pro týmy do 25 osob, minimální rozsah 4hod.

Nabídka:

Outdoorový zážitek – cena/akce/4hod (pro skupiny od 4 do 15 osob) od 8.000 Kč
Pre-screening teamu a vyhodnocení od 2.000 Kč
Konzultace – cena/hod/60min času od 1.000 Kč
Koučink (individuální) – cena/hod/60min času
(při dohodě na vícečetném koučinku je možná sleva)
od 1.500 Kč

Fakturovány odděleně jsou případně tyto dodatečné náklady: doprava – pokud se jedná o poptávaný rozvoz více osob na delší vzdálenosti, mimořádné dodatečné vybavení – např. potapěčské vybavení, visuté plošiny, zajištění extra prostor a další dle individuálních požadavků zákazníka

Forma dodávky: identifikace a výběr rozsahu vstupů – od minimalistické verze zábavného vstupu na firemním outdooru – např. teamový noční drop-in s krátkým zhodnocením nejzajímavějších a nejpodnětnějších okamžiků a interakcí, přes rozšířenou verzi zaměřenou na pre-screening jednotlivých týmů a jejich členů – rozboru růstového a synergického potenciálu, efektivní eliminační management potencionálních konfliktů až k celkové péči o zaměstnance a zaměstnankyně s nabídkou koučinku a pravidelných on-site konzultací a rozvojových vstupů.

Příprava na tvorbu přesného programu a písemné konečné nabídky klientovi spočívá především v konzultaci zadání, přípravě programu, odladění očekávané realizace programu, jeho vyhodnocení a celém personální a věcném zajištění.

ve spolupráci s Elio, s.r.o.

a Veronikou Šindelářovou

 

Aktuální nabídka posledních volných míst pro seberozvojový psychoterapeutický výcvikový kurz:
HTTP://ELIO.CZ/AKTUALITY/PREDSTAVENI-UNIKATNIHO-KONCEPTU-LIFE-DYNAMIC/