Daňová přiznání

Daňové přiznání pro:

 • fyzické osoby (OSVČ)
 • zaměstnance – roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

Ceník:

Zpracování daňového přiznání a přehledů za OSVČ 15,00 Kč / doklad (min. 1000,00 Kč)
Zpracování daňového přiznání za Zaměstnance 300,00 Kč

Upozornění: Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník daňového přiznání je platný ke dni 24.04.2016.

Daňové přiznání online – DPFO nebo DPPO

Zpracování daňového přiznání online 100,00 Kč Chci vyplnit daňové přiznání online

Co připravit pro zpracování daňového přiznání?

 • osobní údaje (celé jméno, rodné příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pobytu v ČR, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, popř. e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani (nebo adresu, na kterou chcete poslat složenku)

 

 • Doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy:
  • potvrzení školy o vlastním studiu
  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
  • celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)
  • celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy maximálně do 68000,00 Kč za rok
  • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
  • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
  • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
  • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
  • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
  • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

 

 • OSVČ (podnikatel):
  • identifikační číslo (IČ)
  • předmět činnosti podnikání (konkrétní činnost jakou vykonáváte)
  • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
  • název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
  • přehled o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
  • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
  • informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)
  • pokud budete uplatňovat výdaje paušálem – soupis příjmů za rok  (platby za zboží nebo služby přijaté na bankovní účet nebo v hotovosti za rok
  • pokud budete uplatňovat skutečné výdaje – účetní doklady za rok (přijaté a vydané faktury, příjmové a výdajové doklady, účtenky atd.)
 • Zaměstnanci:
  • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů v roce

Zpracování daňového přiznání na dálku

 • průvodní e-mail a přílohy zašlete na info@adirection.cz
 • vyplněné daňové přiznání zasíláme v PDF nebo XML
 • vyplněné Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení zasíláme v PDF