Vedení účetnictví – podvojné účetnictví

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • převzetí účetní dokladů
 • kontrola formálních náležitostí účetní dokladů
 • zaúčtování účetní dokladů do příslušného období (měsíce)
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • sestavení obratové předvahy
 • vedení salda přijatých faktur
 • vedení salda vydaných faktur
 • vedení hmotného investičního majetku
 • vedení nehmotného majetku
 • vedení drobného majetku
 • sestavení odpisových plánů
 • vedení účetních odpisů
 • sestavení rozvahy a výsledovky
 • sestavení přílohy k účetní závěrce
 • inventarizace účtů
 • rekonstrukce účetnictví
 • DPH
 • silniční daň
 • ostatní výkazy dle dohody

 

Ceník

Účetnictví, Vedení účetnictví – Zaúčtování dokladů Základní sazba
Zaúčtování do 30 dokladů / cena za 1 měsíc 500,00 Kč
Zaúčtování nad 30 dokladů (cena za každý další doklad v 1 měsíci) 15,00 Kč
Zaúčtování bankovní operace 2,00 Kč
Zaúčtování skladové položky 3,00 Kč
Závěrkové operace 500 Kč
Příloha k roční závěrce 500 Kč